Günaydın, yarın test yaptırma kararı aldım

@kayfabeengineer teşekkürler sorduğun için ama gitmeye üşendik daha doğrusu yurtdışına çıkacak bi arkadaşımız ziyarete gelcekti onu riske atmamak için test yaptıracaktık plan yalan olunca boşladık.

Bende bir şey yok zaten kız arkadaşım biraz hasta ama ateş, koku alamama, kas ağrısı gibi semptomların hiçbiri olmadığı için saldık

@kayfabeengineer thx

açıkçası pandeminin de bu şekilde düşünenler yüzünden uzadığını düşünüyorum. 2-3 doz aşı olduktan sonra herkes hafif atlatıp kendini doktor sanarak "nezleyim zaten yia" diye teşhis koyup sosyal ortamından uzaklaşmamak uğruna herkesi riske atıyor olabilir ama bi yandan da etrafta influenza salgını olduğu gerçeği de var

@Tuan ya bilemiyorum hocam, ben şahsen çok bunaldım. aşı sosyal mesafe maske temizlik derken bir de her kötü hissettiğimizde izolasyona girmek şu aşamada herkesin kaldırabileceği bir şey değil. olacağı varsa da olsun moduna geldim artık.

@kayfabeengineer çok haklısın yıldık artık, beni de en çok bezdiren o iki öksürünce 3 gün evden çıkmayım bi bakayım tribine girmek. Bazen de diyorum ki ya hep ya hiç moduna girip doğal seçilimi başlatmak gerek.

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!