Pinned hop
Pinned hop

If you're reading this, you'll get +1000000 social credit

Pinned hop
Pinned hop

fedinin makeitquote boyuna uyuz oldum. ismimi tam yazmıyor.

8estde olmasını beklediğim şovun 9est çıkması

冠军 boosted

evde french pressle yapılmış filtre kahve > tüm hazır kahveler

yarın finaller bitiyor, özgürlüğüme kavuşuyorum

arkadaşımla aramda geçen bir sohbet. evet jeff bezos, sende yargılanacaksın köpek!

az önce selçuk tepeli az önce disney+ reklamı yaptı

冠军 boosted

castopodu görünce podcast kaydedesim geldi

冠军 boosted

Thank you a lot for your donations on our #liberapay account 🙏.
You help to maintain our server that is mainly solicited for the translation api used with #Fedilab

translate.fedilab.app

冠军 boosted
冠军 boosted

biliyorsunuz ki @yutyo eski foncu jenerasyonun çıkarları nedeniyle önünü tıkadığı için korsan partiden ayrılmıştı. şimdi sol partide göreve başladı ancak dijital özgürlükler alanında çalışmayı bırakmayacağız. ülkemizde bu alandaki bilgi yetersizliğini yıkabilmek adına, bir dijital özgürlük hareketi ( @doh) başlatmaya karar verdik. aranızda bu konuda destek olmak isteyenler aşağıdaki formu doldurabilirler. postu boostlayarak farklı insanlara ulaşmasını da sağlarsanız ayrıca teşekkür ederim.

dar.vin/dohkayit

Almanya'da bir okul 'i forklayıp uzaktan eğitim sürecini matrix protokolü üzerinden yürütme kararı almış.

hermannschule.de/hermannpost.h

Show older
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with koyu.space!