Follow

Минулого року Google спробувала зробити безпрецедентну річ — [вбудувати алгоритм][floc] аналізу вашої поведінки **прямо у Chrome** і поширити його на все, що ви робите в мережі. Так-так, безпосередньо сам браузер аналізував би вашу поведінку й відносив вас до якоїсь із поведінкових категорій.

Ця функція має назву FLoC і [вже була запущена][floc-test] в тестування на невеликій вибірці користувачів. Після шквалу критики Google повідомила, що [відтерміновує][arstechnica] впровадження FLoC до 2023 року.

Це фундаментальна зміна у розумінні того, що таке браузер.

Якщо раніше слідкування відбувалося зовні — тобто сайт і наявні на ньому елементи спостерігали за вашою поведінкою, то з впровадженням FLoC слідкування відбувається **зсередини**, самим же браузером. Далі сайт просто питає у браузера — «скажи, що це за людина» — і браузер каже — «належить до такої-то категорії».

Арґумент Google — мовляв, рекламні мережі будуть отримувати менше даних, бо будуть знати тільки категорію, а не конкретний користувацький ID. І тут же навіть сама Google [визнає][pii], що ця інформація може поєднуватися з іншою інформацією, яка ідентифікує людину, щоб отримати повнішу картину її дій. Крім того, це буде додатковим елементом даних для створення унікального цифрового відбитку браузера (fingerprinting).

Але найважливіший момент полягає в тому, що Google — також рекламна мережа. І їхні ініціативи, що подаються як приватність, здебільшого будуть спрямовані проти всіх окрім самої Google.

В технічній документації браузери називають «user agent» — агент користувача/ки.

Google Chrome просто не відповідає цьому визначенню. Він є агентом Google.

P.S. І ще одне. Google не створила Chrome з нуля — вони взяли вільний двигунець [WebKit][webkit], створений і розроблюваний спільно командою KDE (одна з графічних оболонок Linux і інших *nix) та Apple'ом. Так собі, факт.

[floc]: eff.org/deeplinks/2021/03/goog
[pii]: github.com/WICG/floc#revealing
[cookiestatus]: cookiestatus.com/
[floc-test]: eff.org/deeplinks/2021/03/goog
[arstechnica]: arstechnica.com/gadgets/2021/0
[webkit]: uk.wikipedia.org/wiki/WebKit

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!